Palvelut


  • Koneellinen puunkorjuu Itä-Suomen alueella
  • Vaikeimpien kohteiden miestyöhakkuut, esim. koivujen kaadot ja tonttihakkuut
  • Irtohakkuutähteiden korjuu tienvarsivarastoon
    (mahdollisuus punnita hakkuutähteet)
  • Letkupalvelu
    Varastosta löytyvät yleisimmät letku- ja liitinkoot. R, JIC ja ORFS
    Kysy kilpailukykyinen tarjous!